Μεταφορά ανταλλακτικών πλοίων

Ship spares logistics

Το τμήμα της εταιρίας μας για τα ανταλλακτικά πλοίων με το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει, μπορεί να εγγυηθεί τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης σε όλα τα λιμάνια του κόσμου σε προσιτές τιμές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Αερομεταφορές
  • Θαλάσσιες μεταφορές
  • Τελωνειακές διαδικασίες
  • Παραδόσεις εμπορευμάτων
  • Παραδόσεις on-board
  • Συσκευασία /ανασυσκευασία
  • Δωρεάν αποθήκευση σε κομβικά λιμάνια
  • Αποστολές αυθημερόν
  • Παραλαβές από την έδρα του αποστολέα
  • Συγκέντρωση & γκρουπάρισμα αποστολών που αφορούν το ίδιο πλοίο

Η εμπειρία και οι ικανότητες του εξειδικευμένου δικτύου των ανταποκριτών μας και του προσωπικού της Speed Air, προσφέρουν την πλεόν ανταγωνιστική και ενδεδειγμένη επιλογή μεταφορέα για αποστολές ανταλλακτικών πλοίων. Διαθέτουμε δωρεάν αποθήκευση τόσο στην Ελλάδα, αλλά και στις αποθήκες των ανταποκριτών μας, με σκοπό την σωστή διαχείριση και συσκευασία προς μεταφορά σε συγκεκριμένο πλοίο και σε προκαθορισμένο χρόνο.