Οι υπηρεσιες μας|Our services /

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας|View our services in details

X

Θαλάσσιες μεταφορές

Sea freight /

Αναλυτικά →

Παρέχουμε τακτικές και προγραμματισμένες υπηρεσίες για παγκόσμιους προορισμούς και προέλευσεις, προσφέροντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ένα πλήρες φάσμα εισαγωγών και εξαγωγών για φορτία LCL και FCL.