Οι υπηρεσιες μας|Our services /

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας|View our services in details

X

Αεροπορικές μεταφορές

Air freight /

Αναλυτικά →

Η 30-χρονη εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που παρέχουμε μέσω των υποκαταστημάτων μας στην Ελλάδα, αλλά και του παγκόσμιου δικτύου ανταποκριτών μας.

IATA NUMBER: 2747025/1642