Τριγωνικές μεταφορές

Triangle bookings - Τριγωνικές μεταφορές

Η Speed Air διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο εξειδικευμένων ανταποκριτών, ικανών να διαχειριστούν εμπορεύματα μεταξύ αεροδρομίων και λιμανιών σε εκατοντάδες διαφορετικούς προορισμούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Αερομεταφορές
  • Θαλάσσιες μεταφορές
  • Τελωνειακές διαδικασίες
  • Διανομές
  • Παραδόσεις on board
  • Συσκευασία /ανασυσκευασία
  • Υπηρεσίες αποθηκεύσεων διεθνώς
  • Αυθημερόν μεταφορές
  • Περισυλλογή εμπορευμάτων
  • Γκρουπάρισμα αποστολών για τον ίδιο παραλήπτη ή πλοίο