Πληροφορίες

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους όρους μεταφοράς και αποθήκευσης των εμπορευμάτων καθώς και την διεθνή ορολογία για τους κωδικούς μεταφορών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως και αντιπροσωπέυουν τον τρόπο μεταφοράς και χρέωσης.