Οικοσυσκευές και προσωπικά είδη

Household goods and personal stuff - Οικοσυσκευές και προσωπικά είδη

Αναλαμβάνουμε να συσκευάσουμε και να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας είδη ή μία ολόκληρη οικοσυσκευή από / προς την νέα διεύθυνση κατοικίας σας.